Aki J. Viitala

Rettsområder
Arbeidsrett
Fast eiendom og entrepriserett
Prosedyre og annen tvisteløsning
Selskapsrett og kontraktsrett 

Språk
Norsk
Engelsk
Finsk 
Svensk 
Grunnleggende tysk 
Grunnleggende russisk