Anja I. Thorheim

Rettsområder
Arbeidsrett
Familie-, arv og skifterett
Konkurs og restrukturering
Prosedyre og annen tvisteløsning
Selskapsrett og kontraktsrett

Språk
Norsk
Engelsk
Tysk