Botolf Botolfsen jr.

Rettsområder
Fast eiendom og entrepriserett
Hytte- og fritidsjuss
Konkurs og restrukturering
Prosedyre og annen tvisteløsning
Selskapsrett og kontraktsrett

Praksis
2001 -                Partner, Langseth Advokatfirma DA
1989 - 2001      Deltaker i kontorfellesskapet Frick, Botolfsen, Ramm & Brelin
1987 - 1988      Advokatfullmektig, Advokatfirma Svendsen & Frick
1987                   Politifullmektig, Tønsberg politikammer
1986 - 1987      Politifullmektig, Sandefjord politikammer
1985 - 1986      Asker likningskontor

 

Språk
Norsk
Engelsk


Utdannelse
1985                Cand. jur. 
1986                Div. kurs i regnskap og økonomi på BI 


Annet
Diverse styreverv  
2005 - 2009      Medlem av lovutvalget for husleierett og leiegårds rettsforhold og
                             lovutvalget for tingsrett i Den Norske Advokatforening
  

2005 - 2013      Medlem av rådgivende utvalg for advokatvirksomhet i Den Norske Advokatforening

2017 -                 Medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo krets fra 1.1.2017