Gudbrand Østbye

Rettsområder
Arbeidsrett
Fast eiendom og entrepriserett
Prosedyre og annen tvisteløsning
Selskapsrett og kontraktsrett

Språk
Norsk
Engelsk