Hanne L. Lepsøe

Rettsområder
Erstatnings- og forsikringsrett
Familie-, arv og skifterett
Prosedyre og annen tvisteløsning

 Hanne Lepsøe har lang erfaring innen flere juridiske fagområder, men har i dag særlig spesialisert seg innen personskadeerstatning og familierett herunder internasjonal familierett.

Språk
Norsk
Engelsk

Hanne har betydelig erfaring med alle deler av personskaderetten og legger vekt på å forhandle frem gode erstatningsoppgjør for skadelidte. Hanne har i mange år jobbet tett med partner Einar I. Lohne (H), som har ført omkring 200 saker for domstolen, hun har vært med på forberedelser av saker og prosedert for domstolene.

Hanne vektlegger nær oppfølgning og tett kommunikasjon med sine klienter. Hanne er dyktig på å finne frem minnelige løsninger for partene.

Hanne har også jevnlig oppdrag som bistandsadvokat.

Hanne har mange års erfaring fra Justisdepartement hvor hun jobbet innenfor flere rettsområder, var delaktig i utredningsarbeid samt forhandlinger for staten.

Hanne skriver godt og har erfaring fra journalistisk arbeid. Hun skriver fremdeles artikler innenfor sine juridiske spesialområder.

Hanne har erfaring med det økonomiske oppgjøret i forbindelse med oppløsning av ekteskap og samboerskap, og hun bistår både ved offentlig og privat skifte. Hun bistår også med opprettelse av ektepakter, testamenter, samboeravtaler med mer.

Hanne har erfaring fra mange barnefordelingssaker som løses både i minnelighet og for domstolene. Hanne er engasjert i barn og barns rettigheter.

Hanne arbeider tett med partner Else-Marie Merckoll som er medlem av et Internasjonalt nettverk www.iafl.com av familierettsadvokater som særlig har spesialisert seg på Internasjonal familierett. Hanne snakker godt engelsk og har flere internasjonale klienter.

 

Arbeidspraksis og utdanning

2015                Senioradvokat Langseth Advokatfirma DA
2014                Ansatt advokat Langseth Advokatfirma DA
2009 - 2014    Ansatt advokat Hartsang Advokatfirma DA
2008 - 2009    Frilansjournalist
1996 - 2007    Juridisk rådgiver/herunder prosjekt- og utredningsarbeid i Justisdepartementet
1996                Cand. jur. Universitet i Oslo
2007-2009      Journalistikk Høyskolen i Oslo

Artikler

Internasjonal familierett