Mia Warhuus

Rettsområder

Konkurs og restrukturering

Erstatnings- og forsikringsrett

Praksis

2016-  Advokatfullmektig Langseth Advokatfirma DA

 

Språk

Engelsk

Utdannelse

2016    Master i rettsvitenskap