Ole Hauge Bendiksen

Rettsområder
Erstatnings- og forsikringsrett
Fast eiendom og entrepriserett
Prosedyre og annen tvisteløsning 
Selskapsrett og kontraktsrett

Praksis
2015 -            Advokat/partner i Langseth Advokatfirma DA
2004-2015     Advokat/partner/daglig leder i Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS
2003-2004     Dommerfullmektig i Hallingdal tingrett
1998-2003     Advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Riisa & Co ANS
1997-1998     Førstekonsulent ved Forsvarets overkommando, juridisk avdeling

Annet
Varaleder i Kontrollkommisjon I for psykisk helsevern i Østfold

Språk
Norsk
Engelsk