Arbeidsrett

Vi yter generell rådgivning og prosederer saker.

Langseth Advokatfirma DA bistår så vel arbeidstakere som arbeidsgivere.
Vi yter generell rådgivning og prosederer saker.

Arbeidet kan knytte seg til å utarbeide og forhandle arbeidsavtaler, gjennomføre omstillinger og nedbemanninger, ta stilling til ulike pensjons- og intensivordninger og til problemstillinger knyttet til avskjed og oppsigelse.

Generell bistand gis ved ansettelser, arbeidsavtaler, arbeidsreglement, virksomhetsoverdragelser, drøftelsesmøter, oppsigelser, avskjed, forhandlingsmøter og advarsler. Vi tilbyr vår erfaring i planleggingsstadiet, forhandlingsstadiet eller når konflikten skal løses.

Det vises ellers til undersidene se høyre kolonne, som kan gi nyttige opplysninger. Kontakt kan skje via kontakt oss, eller via mail direkte en av kontaktpersonene se nederst.

PARTNERE INNEN ARBEIDSRETT

Trenger du advokatbistand.
Ta kontakt med oss her!

Ring oss på +47 22 42 42 42
eller fyll ut skjemaet under.