Anja I. Thorheim

Legal fields
Employment law
Family, inheritance and probate law
Insolvency and restructuring
Litigation and other dispute resolution
Company law and contract law


Languages
Norwegian
English
German

 


 

Rettsområder

Arbeidsrett

Familie-, arv og skifterett

Konkurs og restrukturering

Prosedyre og annen tvisteløsning

Selskapsrett og kontraktsrett

Språk

Norsk

Engelsk

Tysk