Rettsområder

 • Arbeidsrett
 • Familie arv og skifterett
 • Prosedyre og annen tvistløsning
 • Generell forretningsjus

 

Mitt mål som advokat er å skape de beste resultatene. Jussen har gitt meg en verktøykasse til et utrolig spenende håndverk. Aller best trives jeg i domstolene med prosedyre.

Spesialområder: Tvisteløsning, prosedyre, rådgivning og forhandlinger

Praksis

 • 2020-            Advokat og partner, Langseth Advokatfirma DA
 • 2018 - 2020 Advokat og partner, Hill & Co Advokatfirma AS
 • 2011 - 2018  Advokat og partner, LYNX Advokatfirma DA
 • 2001 - 2011  Advokat og partner, Din Advokatpartner AS
 • 1999 - 2001  Advokat og partner, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS
 • 1997 - 1999  Underdirektør, Skattedirektoratet
 • 1994 - 1997  Juridisk konsulent/kontorsjef, Skattefogden i Oslo og Akershus
 • 1993 - 1994  Juridisk konsulent, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Utdanning

 • 1987 - 1992 Cand. Jur. - Juridisk Embetseksamen Universitetet i Oslo

 

My goal as a lawyer is to create the best results. Jussen has given me a toolbox for an incredibly

exciting craft. Best of all, I thrive in court with litigation.

Specialties: Dispute Resolution, Procedure, Counseling and Negotiations

Practice

 • 2020-             Lawyer and partner, Langseth Advokatfirma DA
 • 2018 - 2020  Lawyer and partner, Hill & Co Advokatfirma AS
 • 2011 - 2018   Lawyer and partner, LYNX Advokatfirma DA
 • 2001 - 2011   Lawyer and partner, Din Advokatpartner AS
 • 1999 - 2001   Lawyer and partner, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS
 • 1997 - 1999   Deputy Director, Skattedirektoratet
 • 1994 - 1997   Head of Office, Skattefogden i Oslo og Akershus
 • 1993 - 1994   Legal consultant, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

  Education

 • 1987 - 1992 Cand. Jur. - Law Office of the University of Oslo