Christina Kristiansen Lauvås

Praksis

2020 -                   Advokatfullmektig, Langseth Advokatfirma DA

2016 – 2020       Studentmedarbeider/saksbehandler, Langseth Advokatfirma DA

2019 – 2020       Juridisk Rådgiver, Juridisk rådgiving for kvinner (JURK)

 

Utdannelse

2015 – 2020       Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Høst 2018           Diverse studier, Universitetet i Nantes (Frankrike)