Christine Myhre

Rettsområder

  • Familie, arv og skifterett
  • Konkurs og restrukturering

Christine Myhre arbeider hovedsakelig innenfor familie-, arv og skifterett, samt barnerett. Hun bistår med gjennomføring av skifteoppgjør mellom ektefeller og oppgjør mellom samboere, opprettelse av ektepakter, samboeravtaler, testamenter og avtaler vedrørende barn. Myhre påtar seg prosessoppdrag innenfor disse saksområder. I tillegg er Myhre tilknyttet firmaets avdeling for konkurs og insolvens.

Arbeidserfaring:

  •  2020, Senioradvokat, Langseth advokatfirma DA
  • 2008-2020, Advokat,  Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2018-2020, Seniorrådgiver, kriminalomsorgsdirektoratet
  • 2015 – 2017, Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete
  • 2006- 2008, Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA

Utdanning:

2005, Cand. jur., Universitetet i Oslo 

 

Medlemskap:

Medlem i Den Norske advokatforening