Claus R. Flinder

Rettsområder
Konkurs og restrukturering
Prosedyre og annen tvisteløsning 
Selskapsrett og kontraktsrett

Språk
Norsk
Engelsk