Einar Langseth

Rettsområder?:
Arbeidsrett?
Prosedyre og annen tvisteløsning?
Selskapsrett og kontraktsrett

Praksis 
2001 -
Partner, Langseth Advokatfirma DA
1993 - 2001

Advokatene Langseth, Hafr & Skard
1992

Advokatfirmaet Hagen & Bøhler
1985 - 1992

Advokatene Langseth, Mår, Stake Larsen, Hafr og Rodin
1983 - 1985

Advokat Einar Langseth
1981 - 1982

Advokatfullmektig Advokatfirmaet Idsøe & Grundt
1981

Byråsjef, Skattelovavdelingen, Finansdepartementet
1979 - 1981

Dommerfullmektig, Nordre Sunnmøre herredsrett
1976 - 1979 Konsulent/førstekonsulent, Skattelovavdelingen, Finansdepartementet
 

Språk
Engelsk
 

Født
21. juli 1949

Utdannelse
1976 Cand. jur.
 

Annet
Styreverv nå:
 
Nibu AS (importselskap) - styreformann
 
Norholding Invest AS (importselskap) - styreformann