Gudbrand Østbye

Legal fields
Employment law
Real estate and construction law
Litigation and other dispute resolution
Company law and contract law


Languages
Norwegian
English

 


 

Rettsområder

Arbeidsrett

Fast eiendom og entrepriserett

Prosedyre og annen tvisteløsning

Selskapsrett og kontraktsrett

Språk

Norsk

Engelsk