Hanne L. Lepsøe

Rettsområder

Erstatnings- og forsikringsrett

Familie-, arv og skifterett

Prosedyre og annen tvisteløsning

Hanne Lepsøe har lang erfaring innen flere juridiske fagområder, men har i dag særlig spesialisert seg innen personskadeerstatning og familierett herunder internasjonal familierett.


Språk

Norsk

Engelsk

Erfaring

Hanne har betydelig erfaring med alle deler av personskaderetten og legger vekt på å forhandle frem gode erstatningsoppgjør for skadelidte. Hanne har i mange år jobbet tett med partner Einar I. Lohne (H), som har ført omkring 200 saker for domstolen, hun har vært med på forberedelser av saker og prosedert for domstolene. Hanne har også jevnlig oppdrag som bistandsadvokat.

Hun vektlegger nær oppfølgning og tett kommunikasjon med sine klienter. Hanne er dyktig på å finne frem minnelige løsninger for partene.

I tillegg har Hanne har mange års erfaring fra Justisdepartement hvor hun jobbet innenfor flere rettsområder, var delaktig i utredningsarbeid samt forhandlinger for staten.

Hanne skriver godt og har erfaring fra journalistisk arbeid. Hun skriver fremdeles artikler innenfor sine juridiske spesialområder.

Hanne har erfaring med det økonomiske oppgjøret i forbindelse med oppløsning av ekteskap og samboerskap, og bistår både ved offentlig og privat skifte. I tillegg bistår hun med opprettelse av ektepakter, testamenter, samboeravtaler mm.

Hun har erfaring fra mange barnefordelingssaker som løses både i minnelighet og for domstolene, og er engasjert i barn og barns rettigheter.

Hanne arbeider tett med partner Else-Marie Merckoll som er medlem av et Internasjonalt nettverk av familierettsadvokater som særlig har spesialisert seg på Internasjonal familierett. Hanne snakker godt engelsk og har flere internasjonale klienter.

 

Arbeidspraksis og utdanning

2015                Senioradvokat Langseth Advokatfirma DA

2014                Ansatt advokat Langseth Advokatfirma DA

2009 - 2014    Ansatt advokat Hartsang Advokatfirma DA

2008 - 2009    Frilansjournalist

1996 - 2007    Juridisk rådgiver/herunder prosjekt- og utredningsarbeid i Justisdepartementet

1996                Cand. jur. Universitet i Oslo

2007-2009      Journalistikk Høyskolen i Oslo

Artikler

Internasjonal familierett