Hege Moljord

Praksis

2021 -                   Advokatfullmektig, Langseth Advokatfirma DA

2019 – 2021        Advokatfullmektig, Advokatforeningen

2017 – 2019       Juridisk rådgiver, Advokatforeningen

Utdanning

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2019                     Advokatkurset, Juristenes Utdanningssenter

2017                     Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo                        

Publikasjoner

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2017                      «Konkursrettslig omstøtelse eller aksjerettslig tilbakeføring i konkurs?»