Inger Helene Lie

Rettsområder

  • Arbeidsrett
  • Familie-, arv og skifterett
  • Prosedyre og annen tvisteløsning

 

Inger Helene Lie arbeider hovedsakelig med tvisteløsning for tingrett og lagmannsrett, derunder rettsmekling. Hun har omfattende prosedyreerfaring fra begge instanser. Hun har betydelig erfaring fra dømmende virksomhet. Hun bistår også med rådgivning, særlig innenfor arv (generasjonsskifter), familie og barnerett, arbeidsrett, kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold.

 

Arbeidspraksis og utdanning

2000 - 2018 Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA 

1997 - 2000 Advokat, Advokatfirmaet Lyng & Co. 

1992 - 1997 Dommerfullmektig, Oslo byrett 

1989 - 1992 Advokat, Advokatfirmaet Thommessen Krefting, Greve Lund

1987 - 1989 Dommerfullmektig/konstituert sorenskriver, Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete 

1986 - 1987 Konsulent, Justisdepartementet

 

Publikasjoner

"Skjevdeling av næringsvirksomhet", Tidsskrift for Familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål nr. 2 2012.