Johannes P. Notaker-Velde

Legal fields
Real estate
Insolvency and restructuring
Litigation and other dispute resolution
Company law and contract law


Practice

2019- Lawyer, Langseth Advokatfirma DA
2018– Trainee Lawyer, Langseth Advokatfirma DA
2015–2018 Trainee Lawyer (in-house) and broker, Willis Towers Watson AS
2013–2015 Trainee Lawyer, Advokatfirmaet Grette DA


Languages
Norwegian
English
French


Education


Publications
Tidsskrift for Forretningsjus: “How Much Predictability Do Mitigation Applicants Have in Cases of Breach?”
Corporate Disputes magazine: “Norway: Corporate Investigations – A Powerful Tool for Minority Shareholders?” (Co-author)

 


 

Rettsområder

Fast eiendom

Konkurs og restrukturering

Prosedyre og annen tvisteløsning

Selskapsrett og kontraktsrett

 

Praksis

2019- Advokat, Langseth Advokatfirma DA

2018 - Advokatfullmektig, Langseth Advokatfirma DA

2015 - 2018 Advokatfullmektig (in-house) og megler, Willis Towers Watson AS

2013 - 2015 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Grette DA

 

Språk

Norsk

Engelsk

Fransk

 

Utdannelse

2019- Psykologi, historie og engelsk. Louisiana State University

2012 – Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2012 – Summer Course – EU Law, King’s College London

 

Publikasjon

Tidsskrift for Forretningsjus: «Hvilken grad av forutberegnelighet har lempningssøkere i overtredelsessaker?»

Corporate Disputes Magazine: «Norway: Corporate Investigations – a powerful tool for minority shareholders?» (Medforfatter)