Martine Rygg

Praksis

2021 -                    Advokatfullmektig, Langseth Advokatfirma DA

2017 – 2021            Advokatfullmektig, BACH

2016 – 2017            Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet                                   

Utdanning

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2018                      Advokatkurset, Juristenes Utdanningssenter

2011 – 2016            Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo og Bergen    

2009 – 2010            Årsstudium i psykologi, Universitetet i Bergen         

 

Publikasjoner

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2017                       «EMK art. 3 som begrensing for utlevering ved straffbare forhold»