Mathias Thorshaug Rengård

Legal fields
Compensation and insurance law
Family, inheritance and probate law
Litigation and other dispute resolution


Practice
2018–          Trainee Lawyer, Langseth Advokatfirma DA
2016–2018  Advisor to the Norwegian System of Patient Injury Compensation (NPE)
2013 –         Trainee at Advokatene Smith, Jentoft, Simonsen MNA


Languages
Norwegian
English


Education
2015           Master of Laws


Publications
Master’s dissertation on mental healthcare (conditions for commitment)

 


 

Rettsområder

Erstatnings- og forsikringsrett

Familie-, arv- og skifterett

Prosedyre og annen tvisteløsning

 

Praksis

2018 - Advokatfullmektig hos Langseth Advokatfirma DA

2016 - 2018 Rådgiver Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

2013 - Praktikant hos Advokatene Smith, Jentoft, Simonsen MNA

 

Språk

Norsk

Engelsk

 

Utdannelse

2015 Master i rettsvitenskap

 

Publikasjon

Masteroppgave innen psykisk helsevern (vilkårene for tvangsinnleggelse)