Mia Warhuus

Legal fields
Insolvency and restructuring
Compensation and insurance law


Practice

2019- Lawer, Langseth Advokatfirma DA
2016– 2019 Trainee Lawyer, Langseth Advokatfirma DA


Languages
English


Education
2016 Master of Laws

 


 

Rettsområder

Konkurs og restrukturering

Erstatnings- og forsikringsrett

Praksis

2019- Advokat Langseth Advokatfirma DA

2016-2019 Advokatfullmektig Langseth Advokatfirma DA

 

Språk

Engelsk

Utdannelse

2016    Master i rettsvitenskap