Pan Farmakis

Rettsområder
Erstatnings- og forsikringsrett
Fast eiendom og entrepriserett
Konkurs og restrukturering
Prosedyre og annen tvisteløsning 
Selskapsrett og kontraktsrett

Artikler
Dom: Høyesterett har avsagt prinsipiell dom om innløsning i tomtefesteforhold
Dom: Klient vant i lagmannsretten vedrørende tvist om bodleie


Praksis
2016 -                Partner Langseth Advokatfirma DA
2012 - 2015      Senioradvokat Langseth Advokatfirma DA
2010 - 2012      Advokat, Langseth Advokatfirma DA
2009 - 2010     Advokatfullmektig, Advokatfirma Haakstad & Co DA
2007 - 2009     Dommerfullmektig, Aust-Agder tingrett
1998 - 2007      Førstekonsulent, rådgiver, seniorrådgiver og prosjektansvarlig,
                            Sivilavdelingen, Justisdepartementet
1996 - 1998      Foreleser på 1. avd. juss, Christiania Private Gymnas
1995 -  d.d.       Foreleser på 1., 3. og 4. avd. juss, Treider College AS/Treider Jus
1993 - 1995      Fakultetsoppgaveretter, Universitet i Oslo


Annet

2012                  Sensor masteroppgave, Universitetet i Oslo
2010                  Advokatbevilling
1999-2001       Sekretær for Navnelovutvalget, som la fram NOU 2001:1 – Lov om personnavn


Språk
Norsk
Engelsk