Forfatter: Joakim Staalstrøm

Mia Warhuus

Legal fields
Insolvency and restructuring
Compensation and insurance law

Practice

2019- Lawer, Langseth Advokatfirma DA
2016– 2019 Trainee Lawyer, Langseth Advokatfirma DA

Languages
English

Education
2016 Master of Laws

 


 

Rettsområder

Konkurs og restrukturering

Erstatnings- og forsikringsrett

Praksis

2019- Advokat Langseth Advokatfirma DA

2016-2019 Advokatfullmektig Langseth Advokatfirma DA

 

Språk

Engelsk

Utdannelse

2016    Master i rettsvitenskap

  • 1
  • 2
  • 5