Forfatter: Silje Christine Hjort Lie

Johannes P. Notaker-Velde

Legal fields
Real estate
Insolvency and restructuring
Litigation and other dispute resolution
Company law and contract law

Practice

2019- Lawyer, Langseth Advokatfirma DA
2018– Trainee Lawyer, Langseth Advokatfirma DA
2015–2018 Trainee Lawyer (in-house) and broker, Willis Towers Watson AS
2013–2015 Trainee Lawyer, Advokatfirmaet Grette DA

Languages
Norwegian
English
French

Education

Publications
Tidsskrift for Forretningsjus: “How Much Predictability Do Mitigation Applicants Have in Cases of Breach?”
Corporate Disputes magazine: “Norway: Corporate Investigations – A Powerful Tool for Minority Shareholders?” (Co-author)

 


 

Rettsområder

Fast eiendom

Konkurs og restrukturering

Prosedyre og annen tvisteløsning

Selskapsrett og kontraktsrett

 

Praksis

2019- Advokat, Langseth Advokatfirma DA

2018 – Advokatfullmektig, Langseth Advokatfirma DA

2015 – 2018 Advokatfullmektig (in-house) og megler, Willis Towers Watson AS

2013 – 2015 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Grette DA

 

Språk

Norsk

Engelsk

Fransk

 

Utdannelse

2019- Psykologi, historie og engelsk. Louisiana State University

2012 – Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2012 – Summer Course – EU Law, King’s College London

 

Publikasjon

Tidsskrift for Forretningsjus: «Hvilken grad av forutberegnelighet har lempningssøkere i overtredelsessaker?»

Corporate Disputes Magazine: «Norway: Corporate Investigations – a powerful tool for minority shareholders?» (Medforfatter)

Mathias Thorshaug Rengård

Legal fields
Compensation and insurance law
Family, inheritance and probate law
Litigation and other dispute resolution

Practice
2018–          Trainee Lawyer, Langseth Advokatfirma DA
2016–2018  Advisor to the Norwegian System of Patient Injury Compensation (NPE)
2013 –         Trainee at Advokatene Smith, Jentoft, Simonsen MNA

Languages
Norwegian
English

Education
2015           Master of Laws

Publications
Master’s dissertation on mental healthcare (conditions for commitment)

 


 

Rettsområder

Erstatnings- og forsikringsrett

Familie-, arv- og skifterett

Prosedyre og annen tvisteløsning

 

Praksis

2018 – Advokatfullmektig hos Langseth Advokatfirma DA

2016 – 2018 Rådgiver Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

2013 – Praktikant hos Advokatene Smith, Jentoft, Simonsen MNA

 

Språk

Norsk

Engelsk

 

Utdannelse

2015 Master i rettsvitenskap

 

Publikasjon

Masteroppgave innen psykisk helsevern (vilkårene for tvangsinnleggelse)