Arbeidrettsadvokater

Langseth Advokatfirma DA har arbeidsrettsadvokater som bistår arbeidstakere så vel som arbeidsgivere. Vi yter generell rådgivning og prosederer saker. Arbeidet kan knytte seg til å utarbeide og forhandle arbeidsavtaler, gjennomføre omstillinger og nedbemanninger, ta stilling til ulike pensjons- og intensivordninger og til problemstillinger knyttet til avskjed og oppsigelser.

Generell bistand gis ved ansettelser, arbeidsavtaler, arbeidsreglement, virksomhetsoverdragelser, drøftelsesmøter oppsigelser, avskjed, forhandlingsmøter og advarsler. Vi tilbyr vår erfaring i planleggingsstadiet, forhandlingsstadiet eller når konflikten skal løses.

Det vises ellers til undersidene se venstre kolonne, som kan gi nyttige opplysninger. Kontakt våre arbeidsrettsadvokater ved å bruke skjema på høyre side.