Arbeidstid og styringsrett

En rekke spørsmål om arbeidstid er regulert i arbeidsmiljøloven kap. 10. Her finner du regler om alminnelig arbeidstid, maksimal arbeidstid, overtid, osv. Men hva med når på døgnet du skal arbeide? Om du skal arbeide skift? Om du kan pålegges å arbeide på dagtid, når du ble ansatt for å jobbe kveld og natt?

Slike forhold reguleres i liten grad av arbeidsmiljøloven. Hva innebærer dette? Står arbeidsgiver fritt til å pålegge deg den f eks arbeidstiden på døgnet som anses passende for bedriften?

Dersom det ikke er inngått noen tariffavtale som regulerer dette, er det arbeidsgivers styringsrett som blir avgjørende. Men hvor langt går denne? Hvor går grensen mot en endringsoppsigelse?

På dette området kommer man ikke langt med bare å kjenne arbeidsmiljøloven, man må også være oppdatert på rettspraksis og juridisk teori.

Møt våre erfarne advokater

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på om arbeidsrett

I alle arbeidsforhold kan det dukke opp store eller små konflikter og problemstillinger som må håndteres både riktig og individuelt. Enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver, vil våre advokater bistå med generell rådgivning innen de fleste fagområder, i tillegg til at vi prosederer saker. Ta kontakt med oss i dag!

Våre advokater »