Eiendomsadvokater

Langseth Advokatfirma DA sine eiendomsadvokater har bred erfaring innenfor rettsspørsmål knyttet til fast eiendom og entreprise. Våre klienter er både næringsdrivende og privatpersoner, såvel norske som internasjonale.

Vi har også spesiell kompetanse innen det vi kaller Hytte- og Fritidsjuss, med egen side.

Vi har på egne undersider delt opp fagområdet som listet til venstre.

Vi bistår ved utarbeidelse av kontrakter og representerer våre klienter ved kontraktsforhandlinger. Vårt hovedfokus er å hjelpe til med å finne gode løsninger på vegne av våre klienter, samt gjennom rådgivning legge forholdene til rette for at konflikter unngås.

Langseth Advokatfirma har betydelig prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser, og fører jevnlig saker for domstolene.

Det vises ellers til undersidene, som kan gi nyttige opplysninger.

Kontakt kan skje via kontakt oss segmentene på nettsiden, eller via epost direkte til en av kontaktpersonene – se nederst.

Samarbeidspartnere