Hva er forskjellen på NS 8405 og NS 8406?

Skrevet av:

Botolf Botolfsen jr.
Advokat / Partner


Det er i forbindelse med standardkontrakter i entrepriseforhold laget en rekke standarder, blant dem NS 8405 og NS 8406. Dette er hovedforskjellene mellom dem.

Når brukes standarder?

Alle standarder (NS) brukes i forbindelse med avtaler mellom næringsdrivende.

Hvis det gjelder avtaler mellom næringsdrivende og forbruker, skal det ikke brukes standarder. Slike avtaler er i stor grad lovregulert, men det finnes også her standardblanketter, laget av blant annet Forbrukerrådet.

Når brukes NS 8405- og NS 8406-standardene?

Det fremgår av definisjonen til begge at disse gjelder avtale mellom entreprenør og byggherre, hvor entreprenøren har påtatt seg å føre opp et bygg basert vesentlig på tegninger og beskrivelser etc. som er laget av byggherren.

Dette beskrives som at byggherren har prosjekteringsansvaret, i motsetning til en totalentreprise hvor man bruker NS 8407.

Hva er forskjellen?

Den ligger i varslingsreglene og konsekvensene ved unnlatt varsling. NS 8405 setter her strenge formelle krav, mens NS 8406 blant annet har mindre formaliserte frister.

Når skal det varsles?

Byggherren kan kreve (pålegge) endringer av det som er avtalt at skal utføres, hvor entreprenøren kan ha plikt til å utføre endringen. Entreprenøren må varsle hvis pålagt endring medfører at han mener han har krav på økt vederlag eller trenger lenger tid.

Entreprenøren må tilsvarende varsle byggherren hvis det oppdages noe som gjør at det oppstår mer arbeid som han ikke kunne forutse da avtalen ble inngått, og som medfører at han mener det er grunnlag for økt vederlag eller tid.

Følgene av manglende varsling

Blir det ikke fra den enkelte varslet i samsvar med reglene, kan den andre parten avvise slike krav:

  • NS 8405 svarfrist: Den som mottar en endringsmelding skal svare uten ugrunnet opphold, som tolkes som i løpet av noen dager.
  • NS 8406 svarfrist: Den som mottar en endringsmelding skal svare innen rimelig tid, som da betyr at man har noe lenger tid.

Krav til varsler og endringer

I både NS 8405 og NS 8406 kreves det at disse leveres skriftlig, og hvis partene har blitt enige om det vil det også kunne skje ved via epost.

Endringer og varsler som er skrevet inn i byggemøtereferater anses å være skriftlige.

Når må man bruke den enkelte standarden?

Dette bør vurderes i det enkelte tilfelle, og hva partene mener er mest hensiktsmessig.

Det er da viktig å se hen til andre avtaler i byggeprosjektet, og på behovet for organisering og samordning mellom flere entreprenører.

Hvis byggherren har flere forskjellige avtaler med flere entreprenører bør man bruke samme avtale hos alle, slik at man ikke risikerer å gå glipp av noe. Det kan skje hvis en entreprenør varsler byggherren etter 8405, og byggherren må varsle videre til annen entreprenør etter 8406. Sent svar fra nummer to kan medføre at man er bundet i forhold til nummer en.

Videre bør man bruke NS 8405 hvis byggherren har sideentreprenører, men har en avtale om totalentreprise jfr. NS 8407 med hovedentreprenøren.

Møt våre erfarne advokater

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på om eiendomsrett

Eier du eiendom, enten som næringsdrivende eller privatperson? Da kan det dukke opp mange rettslige spørsmål og utfordringer, som våre advokater kan bistå med. Vi har bred erfaring med problemstillinger knyttet til både fast eiendom og entreprise – og står klare til å finne gode løsninger og legge til rette for at konflikter unngås. Ta kontakt med oss i dag!

Våre advokater »