Avhendingsaker

Avhendingssaker omhandler kjøp og salg av fast eiendom.

Den sentrale lov innenfor dette rettsfeltet er avhendingsloven. Loven beskytter særlig forbrukerne, men regulerer også disposisjoner hvor næringsdrivende er involvert som parter på både kjøper- og selgersiden.

Langseth Advokatfirma bistår både private parter som næringsdrivende parter innenfor dette rettsfeltet, og våre advokater har betydelig erfaring innenfor rettsområdet.
Vår bistand vil typisk omhandle vurderinger av hvilke rettigheter man har, samt rådgivning og representasjon ved forhandlinger og saker for rettsapparatet.

Møt våre erfarne advokater

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på om eiendomsrett

Eier du eiendom, enten som næringsdrivende eller privatperson? Da kan det dukke opp mange rettslige spørsmål og utfordringer, som våre advokater kan bistå med. Vi har bred erfaring med problemstillinger knyttet til både fast eiendom og entreprise – og står klare til å finne gode løsninger og legge til rette for at konflikter unngås. Ta kontakt med oss i dag!

Våre advokater »