Hvor stor bør (hus) garantien være ?

Skrevet av:

Botolf Botolfsen jr.
Advokat / Partner


Ved inngåelse av leieavtaler ønsker utleier alltid å sikre seg.

Det vi skal se nærmere på er  hvor stor leietakers garanti bør være.

Svaret vil være noe forskjellig om det gjelder bolig, hvor det finns lov begrensninger, mens det i andre leieforhold kan avtales fritt.

Et utgangspunkt må være at størrelse vurderes konkret ut ifra det enkelte leieforholds risikofaktorer.

Hvorfor kreve garanti ?

Utleiers fremste mål er at leietaker skal betale, og garantien vil sikre at utleier får de forventede inntektene, slik at utleier ikke får noe økonomisk tap hvis leietaker bryter leiekontrakten.

Hva sikrer garantien ?

Garantien skal sikre utleier mot tap av leie og andre kostnader.

Ved manglende leiebetaling vil utleier måtte begjære utkastelse av leietaker. Garantien bør som et minimum dekke ubetalt leie, felleskostnader og kostnader ved utkastelsen, som normalt kan ta 3-4 måneder før den er gjennomført.

I tillegg bør garantien også dekke tap av leie mv. i den tiden det tar utleier å få på plass en ny leietaker, som kan ta noen måneder.

Hvor stor bør garantien da være ?

Basert på overnevnte bør garantien være på 6-8 måneders leie, felleskostnader og tilleggsytelser.

Gjelder det bolig er grensen 6 måneders leie, som da gjelder for tap av leie,utgifter ved utkastelsen og for andre krav som reiser seg av avtalen jfr husleieloven § 3-5 og § 3-6.

Når det gjelder andre leieforhold må det foretas en risikovurdering av leietaker og hvor lett det er å leie ut lokalene på nytt. Det vil avhenge av markedet og hvor spesialtilpasset lokalene er for leietaker.

Utleier bør prøve å få så stor garanti som mulig, men normalt er det vanskelig å få mer enn 6 til 9 måneder.

Hva slags garanti bør man kreve ?

Det beste er enten depositum eller bankgaranti, som er det husleieloven omtaler for boliger.

I andre leieforhold kan også andre løsninger benyttes som garanti fra andre selskap som eksempel et moderselskaper/holdingselskap ( det kan da et alternativ at leieavtalen inngås med garantisten, som kan fremleie til datterselskapet).

I slike tilfeller vil man kunne få garanti for hele leieperioden.

Det er viktig at utleier klargjør kravene til garantien så tidlig som mulig i forhandlingene med leietaker, for eksempel allerede i tilbudet.

Møt våre erfarne advokater

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på om eiendomsrett

Eier du eiendom, enten som næringsdrivende eller privatperson? Da kan det dukke opp mange rettslige spørsmål og utfordringer, som våre advokater kan bistå med. Vi har bred erfaring med problemstillinger knyttet til både fast eiendom og entreprise – og står klare til å finne gode løsninger og legge til rette for at konflikter unngås. Ta kontakt med oss i dag!

Våre advokater »