Konkurs og Restruktureringsadvokater

Langseth Advokatfirma har betydelig kompetanse og erfaring innenfor fagområdet restrukturering og insolvens.

Vår avdeling for restrukturering og insolvens består av 8 advokater, hvorav Botolf Botolfsen jr., Fredrik Astrup Borch, Claus R. Flinder og Anja Thorheim regelmessig oppnevnes som bostyrere. Ved behov setter vi sammen kompetente team som gjør at vi kan påta oss oppdrag av betydelig størrelse.

Vi tilbyr bistand til selskaper, finansinstitusjoner, selvstendig næringsdrivende og privatpersoner.