Ulykkesforsikring hvor mye

Skrevet av:

Camilla Neuberth
Advokat


Har du blitt utsatt for en ulykke – enten på arbeid eller i fritiden? Sjekk om du har ulykkesforsikring!

Hvis du er påført en varig skade vil forsikringen gi deg en engangsutbetaling i tillegg til dekning av behandlingsutgifter.

Ulykkesforsikring og varig medisinsk invalid

Hvilken utbetaling ulykkesforsikringen gir deg avhenger av graden av varig medisinsk invaliditet (VMI) samt hvor høy forsikringssum du har valgt. Kun skader som gir varig medisinsk invaliditet blir erstattet. For eksempel vil 100 % VMI gi full erstatning, mens 20 % VMI gi deg 20 % av forsikringssummen.

Det gis erstatning fra og med første prosent – til forskjell fra mange andre typer forsikringer, som krever invaliditet på 15 % før forsikringsselskapet blir erstatningspliktig.

Etter å ha vært utsatt for en ulykke er det ikke uvanlig at man har hatt utgifter til lege, sykehus, tannlege, fysikalsk behandling, kiropraktor eller medisiner og utstyr. En ulykkesforsikring erstatter slike utgifter. Akkurat hvilke utgifter som dekkes kan variere noe fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. De fleste selskaper dekker også utgifter til reise mellom behandlere og hjemmet. Vanligvis må du betale en egenandel for slike utgifter, mens forsikringsselskapet dekker resterende beløp.

Ulykkesforsikring og dødsfall

En ulykkesforsikring gir også normalt rett til erstatning ved dødsfall etter en ulykke. Dette gjelder både dersom sikrede dør umiddelbart, og dersom døden inntreffer innen en viss tid – for eksempel innen et år.

Erstatningen beregnes enten etter en viss fastsatt prosent av forsikringssummen, eller så gis full forsikringssum som er avtalt særskilt for dødsfall. Erstatningen tilfaller primært ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament. Også andre etterlatte kan være berettiget.

Ulykkesforsikring og advokat

Mange som blir utsatt for en ulykke glemmer at de har en ulykkesforsikring – enten gjennom arbeidsgiver, eller privat. Ta kontakt med oss i dag for bistand.

Møt våre erfarne advokater

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på om personskadeerstatning og forsikringsrett

Våre advokater har lang erfaring fra alle typer personskadesaker og forsikringssaker, og besitter derfor spesialkompetansen som er nødvendig for å kjenne til vilkårene for erstatning. Du kan føle deg trygg på at du er i de beste hender og får en god støttespiller som kjemper for nettopp din sak. Ta kontakt med oss i dag!

Våre advokater »