selskapsrettsadvokater

Langseth Advokatfirma DAs faggruppe for selskapsrett bistår næringsdrivende klienter innenfor de fleste forretningsjuridiske områder. Dette gjelder generelle selskapsrettslige problemstillinger, forhandlinger samt utforming av alle typer kontrakter.

Vi har også betydelig prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser og fører jevnlig saker for domstolene, ved konflikter innen dette området, selv om vi helst prøver å finne frem til løsninger uten rettsapparatet.

I konflikter vil bistanden være i tillegg til å finne riktig løsning, og avklare følgende ved brudd på kontrakter inkludert eventuelle erstatningsansvar.