Etablering av Selskap

Etablering av virksomhet – stiftelse

Virksomheter kan ikke bare organiseres i ulike eierformer, men det er også i stor grad mulig og viktig å differensiere utformingen av selskaper innenfor samme selskapstype. Når eierformen er valgt og selskapet skal stiftes, kan valg vedrørende hvordan det konkrete selskap skal formes vise seg å være vel så viktig som selve valget av selskapstype. Vi bistår gjerne med rådgivning i denne fasen, og gjennomfører også selve etableringen av alle former for selskaper.

Særlig om etablering av aksjeselskap

Vi bistår jevnlig ved etablering av aksjeselskaper. Klienten må ved stiftelsen ha truffet en rekke valg av faktisk karakter før stiftelsen kan gjennomføres. Dersom du først har valgt å organisere din virksomhet som et AS, vil stiftelsen kunne gjennomføres på en effektiv måte dersom følgende opplysninger allerede er fastlagt:

 • Selskapets navn
 • Selskapets forretningskommune og adresse
 • Selskapets vedtektsfestede formål/virksomhet
 • Aksjekapital og hver aksjes pålydende
 • Om aksjeinnskuddet skal kunne foretas med annet enn penger
 • Om selskapet selv skal dekke stiftelseskostnadene
 • Stifterne/aksjonærene: Navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer) må være innhentet
 • Antall styremedlemmer
 • Styremedlemmenes og varamedlemmenes navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer)
 • Hvem som skal være styreleder
 • Om selskapet skal ha daglig leder/administrerende direktør
 • Revisors navn, revisornummer og kontoradresse
 • Hvem som skal ha rett til å forplikte selskapet/ha signatur
 • Om aksjene skal være omsettelige
 • Om det skal gjelde forkjøpsrett ved aksjeovergang
 • Om erverv av aksjer skal være betinget av samtykke fra selskapets styre
 • Om selskapet skal ha merverdi-pliktig virksomhet
 • Om selskapet skal ha ansatte

Dersom du er i tvil om hvilken stilling du skal ta til ovennevnte momenter, bistår vi selvfølgelig med rådgivning.

Møt våre erfarne advokater

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på om selskapsrett

Som næringsdrivende kan du støte på problemstillinger innenfor flere forretningsjuridiske områder. Våre advokater bistår med rådgivning og forsøker å finne løsninger uten rettsapparatet, men fører også jevnlig saker for domstolene. Du kan også få hjelp til å utforme alle typer kontrakter og forhandlinger. Ta kontakt med oss i dag!

Våre advokater »