Kjøp og salg av virksomheter

Vi bistår selskaper, selskapers ledelse og enkeltpersoner ved kjøp og salg av aksjer, selskapsandeler og innmat i selskaper. Vi yter bistand i form av rådgivning i forbindelse med verdsettingsspørsmål, strategiske valg og forhandlinger. Videre bistår vi ved selve gjennomføringen av forhandlinger, kontraktsopprettelse og slutning/gjennomføring av avtale.

Møt våre erfarne advokater

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på om selskapsrett

Som næringsdrivende kan du støte på problemstillinger innenfor flere forretningsjuridiske områder. Våre advokater bistår med rådgivning og forsøker å finne løsninger uten rettsapparatet, men fører også jevnlig saker for domstolene. Du kan også få hjelp til å utforme alle typer kontrakter og forhandlinger. Ta kontakt med oss i dag!

Våre advokater »