Permittering – nye regler fra 1.1.2012

Regjeringen har foreslått i forbindelse med statsbudsjett for 2012 å endre det gjeldende permitteringsregelverket.

Endringene er vedtatt av Stortinget, og vil tre i kraft fra 1. januar 2012.
Endringene innebærer følgende:

• Arbeidsgiverperioden under permittering – dvs. den perioden arbeidsgiver må betale lønn – forlenges fra fem til ti dager.
• Maksimal periode for dagpenger/arbeidsgivers fritak for lønnsplikt reduseres fra 52 til 30 uker.
• Minste reduksjon i arbeidstiden for å få rett til dagpenger under permittering oppjusteres fra 40 % til 50 %. Mao. vil permittering i mindre enn 50 % av arbeidstiden ikke gi noen rett til dagpenger.
Endringene vil gjelde for permitteringer som trer i kraft etter 1. januar 2012.
De vil dermed ikke gjelde for permitteringer som allerede er trådt i kraft.

PARTNERE INNEN ARBEIDSRETT