Hytte- og fritidsjuss

I tillegg til vanlige rettsspørsmål knyttet til fast eiendom, er ett av Langseth Advokatfirma DAs hovedsatsningsområder det vi har valgt å kalle hytte- og fritidsjuss.

Faggruppen ledes av advokatene Harald Ramm og Botolf Botolfsen jr., som begge har bred erfaring innenfor dette området.

Hytte- og fritidsjuss er et relativt omfattende område hvor vi bistår i de fleste rettslige problemområder som kan oppstå i forbindelse med kjøp, salg og bruk av fritidsboliger. Vi har opparbeidet bred erfaring på dette området bl.a. som fast juridisk rådgiver og skribent i bladet Hytteliv.

Hovedtyngden av oppdragene vi utfører innen hytte-og fritidsjussen har sammenheng med ett av følgende forhold:

- Festeavtaler/-avgift
- Nabotvister
- Utbyggingssaker
- Arv, generasjonsskifter
- Hevd og servitutter


PARTNERE INNEN HYTTE- OG FRITIDSJUSS

Trenger du advokatbistand.
Ta kontakt med oss her!

Ring oss på +47 22 42 42 42
eller fyll ut skjemaet under.