Konkurs

I tilfelle et selskap eller person (senere debitor) ikke kan betale sine løpende forpliktelser, kan det være grunnlag for konkurs. Dette kan begjæres av en kreditor som ikke får dekket sitt krav, selskapet kan selv begjære oppbud. Det må i første omgang vurderes om debitor har et kortsiktig likviditetsproblem hvis ikke må det samtidig vurderes om det er verdier som kan selges, slik at gjelden kan bli betalt.

Hvis det er et selskap som går konkurs, vil det normalt bli slettet når konkursbehandlingen er avsluttet. Dette betyr da at kreditor mister muligheten til å få dekket sitt krav. Hvis det er et enkeltpersonforetak eller en privatperson som går personlig konkurs, er det motsatt, kreditor vil fortsatt ha et krav mot debitor.

Det vises til nærmere oversikt på vår side for konkurs og restrukturering hvor det også ligger artikler for mer spesifiserte spørsmål.