Personskadeerstatning og forsikringsrett

Har du vært utsatt for en ulykke eller skade kan vi hjelpe deg med å få den den erstatningen du har krav på. Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen personskadeerstatning

Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle typer personskadesaker og forsikringssaker. Våre advokater har prosedert et stort antall saker for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, samtidig som vi legger stor vekt på å forhandle frem gode forliksløsninger for våre klienter.

Les mer om:

Vi er også faste foredragsholdere både for jurister og andre spesialister som er nødvendige aktører ved behandling av erstatningssaker. Vårt arbeid reflekterer våre verdier – integritet, engasjement og gode resultater.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.


PARTNERE INNEN PERSONSKADEERSTATNING OG FORSIKRINGSRETT

Trenger du advokatbistand.
Ta kontakt med oss her!

Ring oss på +47 22 42 42 42
eller fyll ut skjemaet under.