Ny virksomhet

Ny virksomhet

Vi bistår ved start av ny virksomhet, hvor bl.a. følgende spørsmål bør vurderes:

- Valg av selskapsform, f.eks. aksjeselskap, ansvarlig selskap, eller enkeltpersonforetak, se ulike selskapsformer

- Selskapsavtaler og vedtekter

- Avtaler mellom aksjonærer eller deltakere

- Kjøp/salg av virksomheter

- Arbeidsavtaler

- Leiekontrakter

- Avtaler ved drift av virksomheten

Nærmere beskrivelse om deler av problemstillingene vil man finne redegjørelse om under '' Selskapsrett og kontraktsrett'' (i høyre marg), eller under andre rettsområder og ev. undersider der.

Vi vil kunne gi gratis rådgivning for inntil 30 minutter på telefon via kontaktpersonene:

Advokat Fredrik Borch

Advokat Botolf Botolfsen

Begge treffes på telefon 22 42 42 42 eller via e-post: start@ladv.no

som vil bli forsøkt besvart i løpet av 48 timer.

Kontaktpersonene vil ved behov videresende spørsmålet til riktig fagansvarlig hos oss


Kontaktpersoner innen SELSKAPSRETT OG KONTRAKTSRETT