Eksempel på oppdragsbekreftelse til privatperson

Vår ref.:                                                                                                                                                                                       Oslo, X.XX.XXXX

Ansv.adv.:

 

JURIDISK BISTAND

Vi viser til hyggelig møte den ds, hvor vi ble engasjert i forbindelse med sak: ny test ref

 

Vi har kalt saken:’’ Eksempel’’

 

Saken gjelder: Her vil det bli gitt en enklere beskrivelse av saken og hva vi skal gjøre. Dette utdypes i eget/ne brev, hvor saken både kan utvides og berenses

 

Etter avtale registreres aktuelle oppdrag med deg som klient og du vil også være rette adressat for fakturering: Klients navn

Motpart i saken er:    Motparts navn

Motparten er representert av:  advokatens navn

 

Ved oppstart av nye oppdrag sender vi som fast rutine dette brev til alle nye klienter.  Dette for å sikre at vi sammen med våre klienter har en felles forståelse av de nærmere rammene og betingelsene for oppdraget, og hvordan arbeidet videre legges opp. Brevet har 6 vedlegg.

 

Vedleggene kan inneholde informasjon som ikke er direkte relevant for dette oppdraget. Vi har likevel valgt å gjøre det på denne måten idet vedleggene kan inneholde opplysninger som har betydning for det tilfelle at oppdraget blir endret, utvidet underveis eller at vi mottar et nytt oppdrag.

 

Vi ber om at du leser vedleggene nøye og sender oss legitimasjon, se vedlegg 6, snarest mulig. Eventuelle spørsmål knyttet til dette brev eller vilkårene for vårt arbeid for øvrig kan rettes til undertegnede.

 

Med vennlig hilsen

Langseth Advokatfirma DA

 

 

 

Botolf Botolfsen

 

Eksempel oppdragsbekreftelse privat klient