Inn for rettssystemet

Inn for rettssystemet

Dersom saken bringes inn for retten

Rettssak:
Prosessveksling ihht tvistemåls-lovens regler.

Mulige utfall:
A. Utenrettslig forlik
B. Rettsmekling
C. Dom Tingrett

C. Mulig utfall:
C1
Anke til Lagmeansrett
C2 Oppfølg av dom

<

p style=»padding-left: 90px;»>C1. Dom Lagmansrett.
Mulige utfall:

D1 Anke til Høyesterett
D2 Oppfløg. Av dom

Se ellers domstol.no, som gir mye informasjon.