Inn for rettssystemet

Dersom saken bringes inn for retten


Rettssak:
Prosessveksling ihht tvistemåls-lovens regler.

Mulige utfall:
A. Utenrettslig forlik
B. Rettsmekling
C. Dom Tingrett

C. Mulig utfall:
C1
Anke til Lagmeansrett
C2 Oppfølg. Av dom

C1. Dom Lagmansrett.
Mulige utfall:

D1 Anke til Høyesterett
D2 Oppfløg. Av domSe ellers http://www.domstol.no/no/Sivil-sak/Sakstyper/, som gir mye informasjon.